Conexiones

Conectadas
pola Cidadanía Global

Alboan

No seu traballo por construír unha cidadanía global que promova a xustiza socioambiental e a equidade de xénero, especialmente en contextos de maior vulnerabilidade, a Fundación Alboan pon en marcha accións dixitais para mellorar as súas intervencións e proxectos.

A través da dixitalización, Alboan aspira a transformar os seus procesos e poder afrontar os desafíos actuais de maneira efectiva, ampliando o seu alcance para brindar un apoio significativo e sustentable ás persoas que acompaña.

As accións dixitais que prioriza céntranse na mellora da atención ás persoas beneficiarias, a través da actualización en deseño e usabilidade dos seus portais web para que máis persoas poidan utilizalos.

A transparencia coa súa base social é un limiar fundamental para a organización e, por iso, desenvolveu unha app móbil que mellora os ciclos de comunicación e contribúe á sustentabilidade de Alboan.

Así mesmo, a formación do equipo en competencias dixitais foi esencial para esta transformación dixital.

Conectadas
polo Acompañamento

ECCA

Fundación ECCA ten como alicerce facilitar o acceso de persoas en situación de vulnerabilidade —migrantes, persoas con discapacidade e mocidade en risco de exclusión— á nova contorna dixital, a través de módulos de aprendizaxe en liña e titorías grupais. Para a organización, a formación vinculada con ferramentas dixitais permitirá novas posibilidades e realidades para as persoas beneficiarias.

Na súa constante busca de mellora da atención e o acompañamento a persoas migrantes, botaron man de ferramentas dixitais para os seus cursos de aprendizaxe de idiomas, tecnoloxía e empregabilidade, que levan en conxunto co Servizo Xesuíta a Migrantes España (SJM).

A avaliación e a rendición de contas é unha acción chave dentro de Fundación ECCA, por iso implantou un sistema de monitorización con indicadores que definen a intervención estratéxica da entidade e facilita o seguimento das actividades. Ademais, a organización está a traballar na súa app de medición de impacto.

Polo seu enfoque de traballo, a entidade está apostando por unha estratexia de ciberseguridade e unha ferramenta que detecta riscos e ataques.
A dixitalización da organización tamén se dá a nivel interno, para a mellora da eficiencia e a optimización dos seus proxectos e procesos.

Así mesmo, a través de formacións de calidade e coa elaboración de manuais, estase capacitando o equipo interno no uso das novas ferramentas dixitais implantadas.

Conectadas
pola Educación

Entreculturas

No seu labor de defender o dereito á educación de todas as persoas, especialmente das que viven en situación de vulnerabilidade, Entreculturas traballa, a través da dixitalización, para facilitar o acceso á educación e mellorar o desenvolvemento e o alcance dos seus proxectos. Impulsou a mellora das súas ferramentas comunicativas dixitais, como a páxina web ou a súa estratexia dixital.

Un dos limiares fundamentais da organización é a transparencia e, por iso, puxo en marcha un profundo estudo sobre a súa base social co fin coñecer percepcións e aspectos de mellora na comunicación.

Co obxectivo de mellorar a atención ás persoas beneficiarias, elaborou e difundiu materiais accesibles e con linguaxe simplificada para persoas con discapacidade, e utilizou ferramentas dixitais para crear unha campaña orientada á mocidade para a prevención do discurso de odio e a promoción da igualdade de xénero.

Como parte da súa estratexia de transformación dixital, a nivel interno, Entreculturas mellorou na optimización coa dixitalización dos seus procesos organizativos para aumentar a súa eficiencia.

Conectadas
pola Acollida

SJM

O Servizo Xesuíta a Migrantes España (SJM) é unha rede de entidades vinculadas á Compañía de Xesús, presentes en varias cidades da Península, que traballan pola defensa dos dereitos das persoas migrantes e o seu pleno acceso á cidadanía. Co proxecto de dixitalización, e na busca de multiplicar o seu alcance e visibilidade, están poñendo en marcha unha estratexia de transformación dixital das entidades da rede.

Para o SXM, a avaliación de impacto social é fundamental e, por iso, traballou no deseño e a implantación dun sistema de monitorización e avaliación das actividades que realiza a rede como parte da súa intervención estratéxica.

A xeración de coñecemento en competencias dixitais é fundamental para a rede. Por iso, no marco deste proxecto de dixitalización, elaboraron un estudo sobre o impacto que ten a fenda dixital no acceso a dereitos das persoas migrantes. Tendo como centro das súas actividades as persoas beneficiarias, SXM, canda a Fundación ECCA, puxo en marcha cursos de formación para 900 persoas sobre aprendizaxes de idiomas, mellora de competencias profesionais e dixitais, e ciberseguridade a través de dispositivos electrónicos.

Páxina financiada polo Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España «Next Generation EU»
Ministerio de Derechos Sociale y Agenda 2030 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Jesuitas Social Alboan Ecca Entreculturas SJM Conectadas